NEN-EN 1090

Boerstechniek is NEN 1090 gekwalificeerd.

Orientatiemiddag statushouders bij Boers Techniek

Er was een orientatiemiddag voor statushouders bij Boers Techniek. 

Machine- en Apparatenbouw

Wij maken wat u bedenkt!

Ook zijn wij een goede sparringspartner om mee te denken over een technische oplossing.

Ondersteuning Technische Diensten

Door onze kennis en ervaring kunnen we ook voor Uw bedrijf de juiste partner zijn, waar U van A tot Z terecht kunt!

Metaalbewerking

Wij zijn creatief in techniek. Neem contact met ons op en wij maken wat u bedenkt!

 

NEN 1090 logo